• २०८१ जेष्ठ ७
  • असङ्ख्य खासको नसानसामा, नशा छ यादको नसानसामा ।। कडा छ प्याला हसीन जूनको, भरिन्छ रातको नसानसामा ।। अझै गढेको सियो...
    एक एक जोडी दुइचार भयौं खाली ठाउँ थियौं आकार भयौँ यता छोप्दा उतातिर उघ्रन्थ्यो कैले छानो कैले आधार भयौँ नानीका...