• २०८१ जेष्ठ ७
  • पोखराका विद्यालयहरुमा प्रदर्शन भइसकेको नाटक पोखरा थिएटरको गन्धर्व नाटकघरमा प्रदर्शन गरिएको हो। बालबालिकालाई करेसाबारीबारे जानकारी दिन तयार भएको नाटक ‘करेसा...